بیمارستان قوه قضائیه

بيمارستان قوه قضاييه جهت افزايش خدمات رساني به پرسنل آن قوه و افزايش سطح رفاهي خدمات درماني منطقه در شمال‌غرب تهران منطقه اوين در دست احداث است. اين بيمارستان 160 تخت‌خوابه با 18000 مترمربع زيربنا و با كليه امكانات پزشكي و جراحي با طراحي بسيار پيچيده در سازه آن به علت مزایای رقابتی ویژه شركت هنزا در ساخت و نصب اسكلت فلزي و اجراي سريع آن به ما واگذار گردید.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: تامین متریال و ساخت (PC)
 • كارفرما: معاونت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه
 • مشاور: مهندسان مشاور معماري شهرسازي آتي طرح
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: مرداد ماه 1395
 • مدت قرارداد: 8 ماه
 • سطح اشغال: 3200 مترمربع
 • مساحت زيربنا: 18000 مترمربع
 • وزن اسكلت فلزي: 2900 تن
 • وزن آرماتوربندي: 350تن
 • حجم بتن‌ريزي: 4000 مترمكعب

 • موقعیت پروژه:
  تهران
 • منطقه:
  -----
 • تاریخ شروع پروژه:
  جمعه, 01 مرداد 1395
 • تاریخ پایان پروژه:
  چهارشنبه, 02 فروردين 1396
 • نوع پروژه اجرایی:
  جاده