فرم های همکاری شرکت راه سازان و ساختمان هنزا

واحد فنی

PMO

فرم همکاری واحد PMO

امور مناقصات

فرم همکاری واحد مناقصات

امور قراردادها

پیمان و رسیدگی فنی

واحد مالی و اقتصادی

واحد انبار

فرم درخواست همکاری

واحد خزانه داری

فرم درخواست همکاری

واحد حسابداری

فرم درخواست همکاری

واحد حسابرسی

فرم درخواست همکاری

واحد پشتیبانی

واحد تدارکات

فرم درخواست همکاری

واحد حقوقی و بیمه

فرم همکاری واحد حقوقی و بیمه

واحد ماشین آلات

فرم درخواست همکاری

واحد IT

فرم درخواست همکاری

واحد اداری

واحد حراست

فرم درخواست همکاری

واحد خدمات

فرم درخواست همکاری

واحد دبیرخانه

فرم درخواست همکاری

واحد اداری

فرم درخواست همکاری