ساختمان 2

تهران، ملاصدرا، خیابان گلدشت، خیابان عرفی شیرازی، پلاک 26

کد پستی: 1993634373

تلفن: 88049160 - 88031025 (21 98+)

نمابر: 88034660 (21 98+)

info@henza-co.com

www.henza-co.com

Sat - Thu: 9:00 - 17:00

ساختمان 1

سعادت آباد خیابان 38 غربی ، بن بست یاس پلاک 3

کد پستی: 1997935813

تلفن: 61-88582560 (21 98+)

نمابر: 88582554 (21 98+)

info@henza-co.com

www.henza-co.com

Sat - Thu: 9:00 - 17:00

ارتباط با شرکت هنزا

شرکت راه سازی و ساختمانی هنزا